Hva er forskjellen på duplisering og replikering?

DUPLISERING

Også kalt CD-brenning.
I de fleste tilfeller bare nevnt som "CD-R" på våre sider.


Dupliserte CD'er blir brent på samme måte som når dere brenner en CD på PC'en hjemme. Denne prosessen starter med en spesial laget CD, som dere alle kjenner til som CD-R eller brenne CD.


Ved hjelp av en laser i CD brenneren blir det her brent små mørke felter i lesesiden på CD'en som inneholder informasjonen som leses av CD spilleren.


Brenning er i mest lønnsomt i små opplag under 300.

REPLIKERING

Også kalt Glassmaster CD, CD-pressing og CD-støping.
I de fleste tilfeller nevnt som "CD fra glassmaster" på våre sider.


Replikerte CD'er blir laget ved at samtlige CD'er blir laget fra bunn av ved at de støpes/presses fra en Støpeform kalt en Glassmaster.

Glassmasteren blir laget med utgangspunkt i masteren dere sender til oss.


Alle CD-pressings ordre inkluderer produksjon av en Glassmaster.


CD-pressing er i de fleste tilfeller lønnsomt fra 300 eksemplarer og oppover.