Viktig info før du bestiller produksjoner fra DS Media


Registrer din utgivelse hos NCB

Hvis din bestilling inneholder musikk (gjelder også DVD og BluRay), registrer utgivelsen din hos NCB (mer om dette under info om NCB). Merk at vi ikke har lov til å utlevere produksjoner før vi har mottatt melding om at NCB registrering er i orden.


Leveringstider

Skjekk leveringstider, så slipper du overaskelser når du finner ut at produktet du har bestilt tar litt lenger tid å produsere enn du trodde.


Master og Trykkfiler
Skjekk hvilke filformater vi foretrekker å motta for din produksjon.
Last opp ferdig master og trykkfiler her.


Pris

Alle priser oppgitt på nettsiden er så fremt ikke annet er nevnt er inklusive mva.


Vi tar fobehold om eventuelle feilprisede varer (gjelder åpenbare feil).


Våre priser på produksjon tar utgangspunkt i våre kostnader (løpende kostnader, timelønn, valutakurser, pris fra leverandører og transportkostnader). Noen av disse kostnadene kan endres fra tid til annen som resulterer i at pris på nettsiden kan endres i tide og utide uten forvarsel. Vi prøver alltid å holde endringene så små som mulig.


Tolleranse mengdeavvik

Mengdeavvikelser er ikke til å unngå.
Kunden godtar, så fremt ikke annet er avtalt mengdeavikelser med intill 10% over eller under bestillt antall.
Antall levert over bestilt antall faktureres etterskuddsvis etter at produksjonen er levert.
For ordre hvor antall leverte enheter er under bestilt antall refunderes verdien av disse kopiene.


Mengdeavvik over/under 1% faktureres/refunderes ikke.


Betaling

Så fremt ikke annet er avtalt, betales ordre i sin helhet før produksjon iverksettes.

DS Media kan etter avtale, eller hvis vi ser det nødvendiig iverksette produksjon før betaling er gjennomført.

Ingen ordre utleveres før betaling er gjennomført.


Maler

Alle trykkfiler må leveres i henhold til våre maler.
Det finnes mange maler ute på nett som ligner på hverandre, men variasjoner av samme produkt forekommer.
Er du usikker på om dine filer kan brukes til produksjon, send dem til oss så skjekker vi dem for deg.


Re-bestilling av vinyl

For re-bestilling av vinyl, ta kontakt før du bestiller samme produksjon igjen.


Re-bestilling av andre produkter

For rebestilling av andre produkter gi beskjed i feltet "Melding til DS Media"  på betalingssiden om hvilken tidligere levert produksjon bestillingen gjelder.