BRUKSANVISNING FOR VÅRE MALER

Malene våre består i hovedsak av 3 områder: Utfallende trykk, endelig format og sikkerhets-sone.
Her er en forklaring på hva de forskjellige linjene og områdene i våre maler er og hvordan de brukes.

Utfallende trykk (også kalt bleed) er et 3 mm bredt grått område rundt det endelige formatet i våre maler.

Bakgrunnsbilde eller bakgrunnsfarge skal gå helt ut til kanten av og dekke dette området.

Denne delen av trykksaken blir skåret bort under beskjæring, men må være der med hensyn til unøyaktigheter på trykkmaskiner og beskjæring.
På denne måten unngår vi at blir igjen en liten hvit kant i ytterkant av trykksaken.

NB: Noen av våre vinyl maler har 4 mm utfallende.

Brette/rille-linje

Den striplede svarte linjen i malen er plassert på steder hvor trykksaken brettes.

Målsetting 

Den tynne blå linjen med pil i hver ende og tall på midten er størrelsen på trykkfilen i millimeter i gitt område.

Ønsker du å lage din egen mal tilpasset f.eks InDesign, bruk disse målene.

Skjæremerker (cropmarks):
Vi foretrekker å motta trykkfiler i eksakt mål + utfallende uten skjæremerker.

Endelig format.

Den solide svarte linjen innenfor det grå området er den faktiske ytterkanten etter beskjæring.

Sikkerhets-sone 

Den striplede røde linjen som går 3 mm innenfor det endelige formatet kaller vi sikkerhets-sone.

All tekst, logoer og andre viktige elementer bør være plassert innenfor dette området.

Vi har ikke merket av noen sikkerhets-sone på ryggen av coverene, da dette vil være vanskelig å overholde.
Prøv så godt det lar seg gjøre å holde litt avstand til brettelinjene, spesielt på digitaltrykkede cover.
(Vi vet at dette er umulig på vinyl sleeves, men det går for det meste bra)

Andre elementer 

Den tynne svarte linjen bruker vi for å markere plasseringen av andre elementer i malen.

Eksempel på andre elementer er plassering av CD eller slisse for booklet.

Tekst i malen:

FRONT/BACK/INSIDE: Framside, bakside og innside på cover/trykkfil.

HEAD: Brukes på Digipack, - sleeve, - file og andre pappcover for å markere hva som er opp på gjeldende side i trykkfilen.

SPINE: Plass for ryggtekst.

Alle våre maler er i størrelse 1:1 med en opløsning på 300 dpi, sånn at mal åpnet i f.eks Photoshop vil ha riktig størrelse og oppløsning.


Trykkfiler bør leveres i pdf-format, men de fleste vanlige bildeformater kan brukes.
Filer bør leveres med følgende spesifikasjoner:

 • Minimum 300 dpi.
 • CMYK-farger.
 • Unngå fargemetning på over 300%
 • Ved svart/hvit skal all farge ligge i svart (K) fargekanal, gjelder også strekkode.
 • 3 mm utfallende trykk.
 • Hvis mulig bør tekst være vektorisert.
 • Ved bruk av malriss, slett eller sjul malriss før lagring av fil.
 • Alle løse deler (CD, booklet, traycard, digipack osv) skal merkes med katalognummer.
 • Sjekk NCB's liste over informasjon som skal være med på trykk: http://www.ncb.dk/index.php/recording-music/ "honor the rights holder"

  Filnavn:

 • Filer navngis med "katalognummer" etterfulgt av produktspesifikasjon.
  Eksempel: ABC123_Booklet_side_1.pdf

 • For digipack, -sleeve, -file osv. inkluder malens navn i filnavnet.
  Eksempel: ABC123_digipack_D46.pdf