SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER


Dette er standard salgs- og leveringsbetingelser mellom DS Records & Media Productions Lars Aage Korsmo (heretter DS Media) og Kunde/Bestiller.


OPPHAVSRETTIGHETER

Kunden er selv ansvarlig for å inneha de nødvendige rettigheter til opphavsmaterialet og retten til mangfoldiggjøring av dette og at forhold til Tono/NCB er avklart. Materialet skal ikke være i strid med Norsk lov. Ansvar for brudd på opphavsrettigheter og rettigheter for mangfoldiggjøring ligger utelukkende på kunden.

Kunden er ansvarlig for alle kostnader DS Media påføres som følge av krenkelse av opphavsrettigheter. Dette inkluderer advokatkostnader/saksomkostninger for å konstantere dette, samt omkostninger som måtte bli tilkjent tredjepart.

 

PRIS / PRISTILBUD

Alle priser oppgitt på disse websidene og/eller ved prisforespørsel er (hvis ikke annet er nevnt) i norske kroner, og er inklusive mva.
Kun skriftlige pristilbud er å regne som gyldig.

Pristilbud er bindende for DS Media i 14 dager, regnet fra tilbudets dato.

 

BESTILLING

Bestilling skal skje skriftlig pr. brev, e-post eller utføres via vår nettbutikk.
Alle bestillinger er bindende.

 

BETALING

Så fremt ikke annet er avtalt, betales ordre i sin helhet før produksjon iverksettes.
I tillfeller hvor DS Media ser dette som nødvendig, så fremt annet ikke er avtalt, kan DS Media velge å sette i gang produksjon av bestillte varer før betaling er utført uten å melde ifra om dette.
Ved manglende betaling forbeholder DS Media seg retten til å kreve en forsinkelsesrente på 8,75% pr. år.
Ved betalingspåminnelse påløper gebyr på kr. 60,-


PRODUKSJONS-/ LEVERINGSTID

Leveringstid oppgitt ved forespørsel eller på disse sidene er ca. tider og kan variere noe ved stor pågang hos DS Media, DS Media's levrandører og sesong.

Eventuell transporttid kommer i tillegg.

DS Media står ikke rettslig ansvarlig for forsinkelser påført av transportør. DS Media har ikke under noen omstendigheter ansvar for driftstap, taps arbeidsfortjeneste eller indirekte eller avledet tap.


TOLLERANSE MENGDEAVVIK

Mengdeavvikelser er ikke til å unngå.
Kunden godtar, så fremt ikke annet er avtalt mengdeavikelser med intill 10% over eller under bestillt antall.
Antall levert over bestlit antall faktureres etterskuddsvis etter at produksjonen er levert.
For ordre hvor antall leverte enheter er under bestilt antall refunderes verdien av disse kopiene.


Mengdeavvik over/under 1% faktureres/refunderes ikke.


Ønsker kunde garanti for minimums-kvanta, må dette informeres om sånn at DS Media kan legge inn tilstrekkelig sikkerhetsmargin i bestillingen. 


REKLAMASJONER

Kunden er selv ansvarlig for å undersøke motatte produkter for skade og mangler.
Hvis varen har tydlige transportskader, skal transportfirmaets rutiner for transportskade følges.
Dersom det foreligger skade, feil eller mangler ved på mottatt vare, må dette reklameres skriftlig og være DS Media ihende innen 5 dager etter at varene er mottatt. Hvis kunde har tatt i bruk levert produkt, ansees varen som akseptert.
Ikke aksepterte varer skal returneres til DS Media for at eventuell reklamasjon skal bli akseptert av DS Media.

Senere reklamasjoner vil bli godtatt hvis det er naturlig at feilen ikke kunne blitt oppdaget tidligere.

Feil på faktura må sendes skriftlig innen forfall.


ENDRINGER

Endringer på ordre må være DS Media i hende innen ordre settes i produksjon.
Hvis endring er DS Media i hende etter produksjon er igangsatt kommer kostnader med betydning for endringen som er påløpt ordre før endringen blir meldt i tillegg.


KANSELERING

Ved kanselering av registrert ordre påløper et gebyr på kr 300,- eksl. mva.
Kostnader som er påløpt ordre før kanselering kommer i tillegg.


TVISTER

Ved tvister mellom kunde og DS Media, skal saken anlegges ved DS Media's hovedkontors domstol uten hensyn til hvor kjøper bor eller oppholder seg.


FORCE MAJOURE

Dersom gjennomføring av avtalt ordre helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor DS Media eller DS Media's levrandører's kontroll, suspenderes DS Media's plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til, streik, lockout, linjefeil hos teleoperatør, strømbrudd, Maskinhavari, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, beslag, problemer som kan knyttes til naturlige fenomener som lynnedslag (elektriske skader), jordskjelv, flom (vannskader), samt ethvert forhold som vil bli bedømt som force majeure.PERSONVERNPOLITIKK HVA GJØR VI MED OPPLYSNINGENE DINE?

Når du kjøper noe fra vår butikk vil vi samle inn opplysninger fra deg som ledd i kjøpsprosessen, dette inkluderer navn, adresse og e-postadresse.

Når du ser på varene i butikken får vi automatisk IP-adressen til datamaskinen din. Dette gir oss informasjon om nettleser og operativsystem.


E-POSTMARKEDSFØRING

Med din tillatelse vil vi sende deg e-poster med informasjon om våre butikker, nye produkter og andre oppdateringer.


SAMTYKKE

Når du opplyser personlige opplysninger for å gjennomføre en handel, bekrefte kredittkort, bestille varer, avtale levering eller returnere et kjøp, tar vi deg for gitt at du gir ditt samtykke til at vi samler inn og bruker disse opplysningene utelukkende til det oppgitte formålet.

Hvis vi ber om personlige opplysninger til andre formål som f.eks. markedsføring, vil vi enten be deg direkte om ditt uttrykkelige samtykke, eller gi deg muligheten til å takke nei.


TILBAKETREKKING AV SAMTYKKE

Hvis du etter at du har gitt ditt samtykke endrer mening, kan du når som helst trekke tilbake samtykket som gir oss rett til å kontakte deg for fortsatt innsamling, bruk eller deling av opplysninger, ved å kontakte oss på lars@ds-media.no eller skrive til oss på: DS Records & Media Productions, Anne Moes gate 4, 2406 Elverum, Norge


DELING AV PERSONLIGE OPPLYSNINGER

Vi kan dele dine personlige opplysninger hvis vi blir pålagt dette gjennom lov eller hvis du bryter våre vilkår for bruk.


ONE.COM

Vår butikk befinner seg hos One.com. Dette selskapet leverer e-handelsplattformen som vi bruker til å selge våre produkter og tjenester. Dine opplysninger blir lagret gjennom One.coms datalagring, databaser og One.coms nettbutikk-applikasjon. One.com lagrer opplysningene dine på en sikker server bak en brannmur.


BETALING

Hvis du velger en direkte betalingsløsning for å fullføre kjøpet, kan vår tredjeparts betalingsløsning bruke kredittkortopplysningene dine til dette formålet. Se "Tredjepartstjenester".


TREDJEPARTSTJENESTER

Generelt sett vil tredjepartstjenester benyttet av oss bare samle inn, bruke og dele opplysningene dine i den grad det er nødvendig for at de skal kunne levere sine tjenester til oss.

Visse tredjeparts tjenesteleverandører, som for eksempel betalingsløsninger og andre tjenester som behandler transaskjoner, har imidlertid sine egne retningslinjer i forhold til den informasjonen vi er pålagt å gi til dem for dine kjøpsrelaterte transaksjoner. For disse leverandørene, anbefaler vi at du leser deres retningslinjer, slik at du har oversikt over på hvilken måte dine personlige opplysninger vil bli håndtert av disse leverandørene.

Det er særlig viktig at du legger merke til at enkelte leverandører kan være lokalisert i eller ha anlegg i andre jurisdiksjoner enn du eller vi. Dette betyr at hvis du velger å gå videre med en transaksjon som involverer tjenestene til en tredjepart, kan opplysningene dine bli underlagt lovene i jurisdiksjonen(e) hvor tjenesteleverandøren eller leverandørens anlegg er lokalisert. Når du forlater vår nettbutikk eller blir omdirigert til en ekstern nettside eller applikasjon, er du ikke lenger underlagt denne personvernpolitikk eller vårt nettsteds vilkår for bruk.


LENKER

Når du klikker på lenker i butikken, kan det være at de fører deg bort fra nettstedet vårt. Vi er ikke ansvarlig for praktiseringen av personvernreglene på andre nettsteder og vi oppfordrer deg til å lese personvernerklæringene for disse nettstedene.


SIKKERHET

For å beskytte dine personlige opplysninger, tar vi rimelige forholdsregler og følger bransjens beste praksis for å sikre oss mot at data går tapt, blir misbrukt, utsatt for uautorisert tilgang, endret eller ødelagt. Hvis du gir oss din kredittkortinformasjon, blir informasjonen kryptert ved hjelp av Secure Socket Layer-teknologi (SSL) og lagret med AES-256-kryptering.


ALDERSGRENSE

Ved å bruke dette nettstedet, bekrefter du at du er nådd myndighetsalder, eller at du er myndig der du er bosatt og at du har gitt oss ditt samtykke til at personer som ikke er myndig og som du er foresatt for skal bruke nettstedet


 

ENDRINGER I DISSE VILKÅR FOR BRUK

Vi forbeholder oss retten til å endre våre vilkår for bruk etter eget skjønn. Vi anbefaler derfor at du ser over vilkårene jevnlig.

Endringer og klargjøringer trer i kraft umiddelbart etter at de er lagt ut på nettstedet.

Hvis vi foretar vesentlige endringer i disse retningslinjene, vil vi varsle deg om oppdateringen her, slik at du er klar over hvilke opplysninger vi samler inn, hvordan vi bruker dem og under hvilke omstendigheter, om noen, vi bruker og/eller utlevere den.

Hvis butikken blir kjøpt eller slår seg sammen med en annen butikk kan opplysningene bli overført til de nye eierne, slik at vi kan fortsette å selge deg varer.