Tono, NCB, Gramo og ISRC?


Det er mange spørsmål og missforståelser knyttet til NCB registrering, TONO, GRAMO og ISRC-koder.

Disse begrepene blir ofte blandet sammen uten at noen egentlig er helt sikre på hva som er hva.

Alle fire har en forbindelse til hverandre, men alle har hver sin funksjon.


Her er et lite forsøk på å en veldig kort forklaring og lenker til de forskjellige.


TONO:

Dette er den ene de fleste kjenner til.

Beskytter åndsverk og samler inn vederlag fra radio, TV og offentlig fremføring for sine medlemmer som er låtskrivere.

Ved å registrere her, så blir du medlem av Tono og mottar Tono-penger for all offentlig fremføring og avspilling som det blir samlet inn vederlag for.

Dette er frivilling, men kan lønne seg hvis det blir en del radiospilling.

Lenke til Tono's hjemmesider.


NCB:

Forkortelse for Nordisk Copyright Bureau.

Er eid av TONO (og KODA, STEF, STIM og TEOSTO som er tilsvarende organisasjoner i norden).

NCB administrerer copyrights på fysiske utgivelser og samler inn noe vederlag fra plateselskaper og andre utgivere som igjen utbetales til låtskriver(e).

Ettersom jeg og de fleste andre leverandører er kontraktsbundet til NCB, så har ikke vi lov til å utlevere produksjoner som ikke er registrert hos NCB.

Registring hos NCB er ikke frivillig, her må dere registrere når det skal trykkes CD'er, Vinyl og andre medier som inneholder musikk.

Lenke til NCB sine hjemmesider.


GRAMO:

Innhenter vederlag fra radio, TV osv. for artister, produsenter, plateselskap osv som er involvert i en innspilling/utgivelse.

Gramo har også ansvaret for utdeling av ISRC-koder i forbindelse med innspilling/utgivelse.

Medlemskap i Gramo er frivillig, men kan være lønnsomt hvis det blir mye radiospilling.

Lenke til Gramo's hjemmesider.


ISRC-koder:

Forkortelse for International Standard Recording Code.

En kode som legges inn i Masteren før det skal trykkes CD'er osv.

Disse kodene følger en innspilt låt og brukes av Radio, TV, Tono og Gramo for å avregne vederlag for avspilling.

ISRC-koder er frivillig, og er bare nødvendig hvis man regner med at en av låtene vil bli spilt mye på radio.

Lenke til Gramo's side om ISRC.