VINYL INFO

Hvor mye er det plass til på en vinyl side?


Dette er et godt spørsmål, men uten et enkelt svar, for svaret avhenger av flere variabler. Og kommer også an på hvilke krav du har til det ferdige resultatet. Hvis du overstiger anbefalte spilletider kan lydkvaliteten på din vinyl bli redusert (forvrengninger, tap i lydstyrke osv...).


I tabellen nedenfor har vi laget en oversikt over hvor lang spilletid som er anbefalt pr. vinyl side for optimal lydkvalitet og hvor mye spilletid som faktisk er mulig.

Format - hastighet

Optimal spilletid

Anbefalt maks spilletid

Maks spilletid

Teknisk mulig

12" - 33 rpm

12:00 min

19:30 min

23.00 min

28:00 min

12" - 45 rpm

8:00 min

11:00 min

14:30 min


10" - 33 rpm

8:00 min

13:30 min

18:00 min

10" - 45 rpm

6:00 min

10:00 min


7" - 33 rpm*

-

6:30 min*

7:30 min

7" - 45 rpm

4:00 min

5:00 min


* 7" på 33rpm er mulig og kan fungere, men anbefales ikke.


Optimal spilletid:
For best mulig resultat bør man holde seg innenfor disse spilletidene.


Anbefalt maks spilletid:
Anbefalt maks for de fleste musikksjangre. Prøv hvis mulig å ikke overskride dette.
Hvis anbefalt maks spilletid overskrides kan vinylfabrikkene nekte å godta en klage på lydkvaliteten på pressingen.


Maks spilletid:
Her er vi i en liten gråsone.
Dette kan i de fleste tilfeller fungere, men det kommer an på hvilke forventninger dere selv har til det ferdige resultatet.
Noe tap i lydstyrke og økt overflatestøy kan forekomme.

Teksnisk mulig:
Det er teksnisk mulig å presse 28 minutter inn på en 12", men dette er å sprenge grensene og er ikke noe vi anbefaler.

Tap av lydstyrke, og økt risiko for forvrengning, overflatestøy osv må forventes.
Ikke alle fabrikkene vi samarbeider med er villig til å gjøre dette.


Ovenfornevnte optimal- og anbefalt spilletid er basert på materiale best mulig egnet for vinyl.
Det er ikke tatt høyde for kvalitet på master som også vil ha effekt på det endelige resultatet,
vi anbefaler alltid å få musikken deres mastret for vinyl hos en erfaren masteringstekniker.
Husk også at HipHop og annen Basstung musikk trenger mye plass pr. side og bør derfor holdes kortere enn ved for eksempel visesang.Hvorfor det er forskjell på "optimal-" og "teknisk mulig spilletid"?

Jo mer spilletid man har på en vinylside, jo mer overflate må brukes, og dermed går vi inn på de mer tekniske aspektene.


En vinylplate roterer på 33 eller 45 rpm.
Og stiften beveger seg fra ytterkanten av platen og beveger seg gradvis mot senter i løpet av spilletiden.
Jo lenger inn på platen stiften beveger seg, synker også diameteren den roterer rundt.
På grunn av dette beveger et punkt på den ytre kanten av platen seg i en høyere hastighet enn et punkt nærmere senter av platen.


Mens platen roterer i samme hastighet både ytterst og innerst, reduseres mengden vinyl stiften treffer når den jobber seg inn mot senter. Og jo mer vinyl stiften treffer pr. rotasjon, jo høyere kvalitet på avspillingen.


Hvis du tar en 12" LP, har du en diameter på 30 cm (i underkant av 29 cm der lyden begynner avspilling), omkretsen på området på platen er ca. 90 cm. Mot slutten av platen, ved det innerste sporet, har platen en diameter på ca. 10 cm og en omkrets på ca. 30 cm.

Stiften krysser begge disse avstandene på samme mengde tid.
Så hvis det tar ca. 2 sekunder pr. rotasjon så vil den bevege seg ca. 45 cm i sekundet i ytterkanten og bare ca. 15 cm i sekundet mot midten av platen.


Så for å maksimere lydkvalitetspotensialet og minimere lydendringer/-avvik, som på en plate med godt mastret lyd kan gi bedre avspilling, bør platen kuttes så langt ut mot kanten som mulig. Å bruke opp hele overflaten på en vinylside for å oppnå lang spilletid vil ha negativ effekt på lydkvaliten. Lykvaliten i midten av en 12" er opptil fire ganger dårligere enn i ytterkanten av platen.
Derfor vil det være fordelaktig å prøve å unngå å kutte til senter av platen, og jo mer lyd det er på platen, jo lenger inn mot senter må man.DDP ELLER LACQUER?

Noen foretrekker lacquer-cut og andre foretrekker DMM.
Hva som er den foretrukne metoden for å kutte en vinyl master er det eksagt fasit på.
Alle priser i vår nettbutikk baserer seg på lacquer, men vi tilbyr begge muligheter på forespørsel.


Lacquer:

Lacquer-cut er den originale måten å gjøre et master-cut, og vil si at masteren blir kuttet/gravert inn i en lakkbelagt aluminiumsplate etterfulgt av en 2 stegs galvaniseringsprosess for å lage en kopi av lakk-masteren.
En lacquer-master, siden den er mykere, kan kuttes dypere og produsere et høyere lydnivå sammenlignet DMM.
Lacquer er kjent for å gi den varme lyden som mange snakker om.
Pros ved Laquer: 
- Mulighet for høyere lydnivå.
- Bredere og dypere riller som har høyere toleranse for overflateskader.
- Redusert risiko for at høye midtfrekvevenser forårsaker forvrengning i høyere frekvenser.


DMM (Direct Metal Mastering):
Dette er en metode som dukket opp, og ble populær på -80-tallet, men ble av mange lagt til side til fordel for lacquer.
Ved DMM blir masteren kuttet/gravert rett inn i en hard stålplate dekket med kobber og på den måten hopper et steg i galvaniseringsprosessen og reduserer risikoen for overflatestøy.
Siden kobberplaten er jevnere enn lakkplaten kan man med DMM kutte smalere, mer presise riller i platen er den velegnet for sider med lenger spilletid.
Pros ved DMM:
- Smalere spor gir plass til lengre spilletid.
- Mer nøyaktig gjengivelse av de høye frekvensene.
- Redusert risiko for overflatestøy ved lengre spilletider.

Vi har 3 alternativer for kutting både ved laquer og DMM:
- Fidelity: Egnet for mykere, rolig musikk der lydstyrke ikke er i fokus. Resultatet på ett "Fidelity-cut" kan være lavere, spesielt på plater med lang spilletid.

- Normal: Standard innstilling for å oppnå best mulig balanse med tanke på lydstyrke og samtidig unngå forvrengning.

- Loud: For basstung musikk (Club/Dance/HipHop), maks lydstyrke uten hensyn til forvrengning i lyden. En merkbar reduksjon i stereo og lavere EQ vil forekomme.


Som standard sender vi bestillinger over til produksjon til et Normal-cut.  Ønsker dere annet cut gi beskjed ved bestilling.


Master spesialistene gjør alltid sitt aller beste for at din vinyl utgivelse skal bli så perfekt som mulig. Likevel så er det uunngåelig og helt naturlig at lyden av en vinyl plate avviker litt fra masteren vi har mottatt fra dere.
Ettersom bedømmelsen av lydkvalitet er både subjektiv og avhengig av dine forventninger anbefaler vi sterkt at du bestiller testpressing for din godkjenning før iverksetting av endelig produksjon.
For å unngå eventuelle problemer, foretrekker vi å motta master som er mastret for vinyl.
Visuell kvalitets kontroll


Riper:

Selv om hver plate håndteres med maksimal omhu vil noen riper på overflaten være uunngåelig.

Vi anbefaler polylined innersleeves for på mest mulig måte unngå riper.
Vær oppmerksom på at jo grovere overflaten på innersleevet er, jo mer sannsynlig er det at det kan forekomme visuelle riper.


Sprekker i labels:

På grunn av presse-prosessen, er det uunngåelig at noen små sprekker i vinyl-labels kan forekomme. 
Hver plate blir visuelt inspisert og sprekker i labels blir vurdert basert på størrelse og styrke.Lagring


Hvordan lagre platene dine?

For optimal oppbevaring av din vinyl.

  • Lagre platene dine på en kjølig tørr plass.
  • Oppbevar platene stående vertikalt. Aldri la platene ligge flatt over lang tid, dette kan føre til at platene kuver seg.
  • Ikke la platene stå for tett mot hverandre.
  • Unngå å la platene stå i direkte sollys og hold dem på avstand fra varmekilder.